V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Підсумки оцінювання діяльності наукових установ НАН України в період з 01.01.2019 по 28.05.2019 року

          15 травня 2019 р. Експертною комісією (ЕК) НАН України проведено оцінювання ефективності діяльності наукової та науково-організаційної діяльності Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України. Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України здійснила неупереджений та об’єктивний розгляд підготовлених постійними комісіями за науковими напрямами звітів про діяльність установ (Протокол від 28.05.2019  №1/2019). На підставі звітів постійних комісій за науковими напрямами та за результатами їх розглядів Постійною комісією НАН України вирішено затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України та віднести Інститут до категорії «А» (установа, що займає лідируючі позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівні, має високий науковий потенціал та ефективно його використовує, винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір).

Результати оцінювання затверджені Постановою Президії НАН України № 169 від 12.06.2019 р.

          Дирекція висловлює подяку всім співробітникам Інституту за вчасну та якісну підготовку матеріалів до атестації!