V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Відділення фізики і астрономії НАН України оголошує конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(КПКВК 6541230)


На виконання розпорядження Президії НАН України від 10.07.2019 №421 та відповідно до Порядку конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (далі – Порядок), затвердженого постановою Президії НАН України від 03.07.2019 №196, ВФА НАН України оголошує конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт у 2020 році або 2020-2021 роках за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).

 

Конкурс проводиться з метою відбору та реалізації наукових і науково-технічних робіт за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», які відповідають основним науковим напрямам Відділення фізики і астрономії НАН України:

  • фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини;
  • фізика твердого тіла;
  • фізика низьких і наднизьких температур;
  • оптика, лазерна фізика;
  • нанофізика і нанотехнології;
  • радіофізика та електроніка;
  • фізика м’якої речовини;
  • фізика плазмових процесів;
  • астрофізика, астрономія, радіоастрономія.

Для участі у конкурсі підрозділам наукових установ ВФА НАН України та відповідно до тематики – установ при Президії НАН України, які за результатами оцінювання ефективності діяльності установи, проведеного відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, що затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75 (зі змінами), віднесені до категорії А, до 15 вересня 2019 року подати Конкурсній комісії ВФА НАН України з відбору робіт, що плануються до фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 (м. Київ, вул. Володимирська, 54, к.438), запити відповідно до Порядку.