V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Запрошуємо на конференцію молодих вчених з фізики напівпровідників ”Лашкарьовські читання – 2020” з міжнародною участю, яка присвячена 60-ти річчю Інституту, що відбудеться 27-29 квітня 2020 р.Детальна інформація на сайті конференції:

https://isp.kiev.ua/index.php/uk/lashkaryov-reading-ua