V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.
Лашкарьова

                                  

« 26_ » листопада 2020 р.             Наказ № 441-вк

Про внесення змін до штатного розпису на 2021рік

Відповідно постанови Президії Національної Академії Наук України від 26.02.2020 року №61 про продовження, на 2020рік, дії галузевої Угоди між Національною академією наук України і Профспілкою працівників Національної академії наук України на 2018-2019р. та враховуючи вимоги пункту 2.2.3 щодо стовідсоткового фінансування установ та оплати праці, з метою врегулювання трудових відносин в Інституті фізики напівпровідників НАН України наказую:

  1. Керівникам підрозділів до 01.12.2020 р. на основі розподілу бюджетного фінансування, скласти проєкти штатних розписів на 2021 рік, передбачаючи в них кошти, які забезпечують стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам, що в першу чергу включає обов’язкові виплати: посадові оклади (ставки заробітної плати), надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені і вчені звання, доплати за шкідливі умови праці.
  2. В зв’язку із зміною штатного розпису попередити до 01.12.2020 р. працівників про можливі зміни умов трудових договорів з 01.02.2021 р.
  3. У відділах, що мають у складі лабораторії, узгодити штатний розпис з керівниками цих лабораторій.
  4. Планово-економічному відділу надати всю необхідну фінансову інформацію керівникам наукових підрозділів.
  5. Електронні версії штатних розписів присилати на адреси: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. Начальнику відділу кадрів довести зміст наказу керівникам підрозділів під розпис.
  7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора Інституту фізики напівпровідників НАН України

Д.ф.-м.н., професор                                                                      Мельник В.П.