V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України оголошує конкурс постдокторальних досліджень за такими науково-дослідними темами:

  1. Високороздільна Х-променева дифрактометрія деформаційного та композиційного стану нітридних Al(In)GaN плівок, градієнтних шарів та нанодротів (керівник - в.о. заступника директора Інституту, зав. відділом «Структурного і елементного аналізу матеріалів і систем», чл.-кореспондент НАН України Кладько Василь Петрович).
  2. Нанокристали багатокомпонентних халькогенідів типу Cu2ZnSnS4 із катіонним заміщенням і модифікацією поверхні для тонкоплівкової фотовольтаїки (керівник - зав.відділом «Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів» д.ф.-м.н., професор Юхимчук Володимир Олександрович).

У програмі постдокторальних досліджень у НАН України можуть брати участь вчені, якіна момент завершення конкурсного відбору відповідають таким вимогам:

          - вік до 35 років включно;

- від дати захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії (Ph.D.) має пройти не більше 7 років;

- проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проектів;

- претендент не працює за основним місцем роботи у науковій установі НАН України, до якої він подає заявку для участі в програмі;

- претендент є громадянином України.

Претендент подає до наукової установи НАН України такі документи:

 

- підписану заяву про участь у програмі постдоків НАН України із назвою науково-дослідної теми, до виконання якої він хоче долучитися;

- професійне резюме (CV);

- мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів);

- копію диплома про науковий ступінь;

- автореферат дисертації;

- письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі.

Документи приймаються до 30 вересня 2021 року. Додаткову інформацію Ви можете отримати у вкладених файлах (Постанова №245, Постанова №246).

Документи приймає Скляренко Олександр Олександрович, к. №234, тел. 3-46, 525-55-50.