V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Відеозапис спогадів професора Рашби Емануїла Йосиповича

(Harward University, Cambridge, USA)

    Запрошуємо переглянути відеозапис спогадів професора Рашби Емануїла Йосиповича (Гарвардський ун-т, Кембридж, США) про розвиток теоретичної фізики напівпровідників у Києві в 60-х роках минулого століття та перспективи подальшого розвитку теорії твердого тіла.

  Відеозапис представляє собою частину відео-матеріалів Zoomсемінару, присвяченого пам’яті д-ра фіз.-мат. наук Шеки Валентина Івановича (19.07.1934 - 07.02.2021). Семінар організовано теоретичним відділом Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (керівник чл.-кор. НАН України Кочелап В’ячеслав Олександрович, модератор семінару д-р фіз.-мат. наук Соскін Станіслав Маратович) та проведено у режиміонлайн конференції 19 липня 2021 р. 

Завантажити відео-файл у форматі .flv

Завантажити відео-файл у форматі .mp4

 Soskin MS