V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Перевірка тексту на плагіат за допомогою сервісу Unicheck

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) надає послуги з перевірки тексту на плагіат: наукових статей, монографій, навчальних підручників, наукових, магістерських та дисертаційних робіт, а також іншої наукової продукції за допомогою сервісу Unicheck.

Зметою врегулювання процедури запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах за авторства науково-педагогічних працівників, наукових працівників, здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти та наукових установ, а також сприяння дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності йіндивідуальності під час створення авторського твору та усвідомлення відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування, на виконання листа МОН України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності длязакладів вищої освіти» від 23.10.2018 № 1/9-650.

Замовити послугу «Перевірки тексту на плагіат» в ДНТБ України можна за допомогою заповнення онлайн форми на офіційному сайті ДНТБ України за посиланням: https://dntb.gov.ua/services-ua чи за адресою вул. Антоновича 180, каб. 1403, 14 поверх, відділ наукових та науково-дослідних робіт.

Матеріали для перевірки надсилати на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 521-93-57, відділу наукових та науково-дослідних робіт.

Завантажити перелік платних послуг ДНТБ України.