V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Президія НАН України оголошує конкурси на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і стипендій НАН України для молодих вчених.

На здобуття стипендій НАН України та Президента Україниможуть претендувати молоді вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук віком до 40 років включно.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ:

  1. Доповідна записка на ім’я в.о. директора Інституту від завідувача відділу.

  2. Письмові рекомендації 2-х докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями претендента ( за винятком претендентів – докторів наук).

  3. Відомості про претендента (завірені відділом кадрів).

  4. Згода на обробку персональних даних;

  5. Список наукових праць за останні 5 років, підписаний автором і завірений ученим секретарем.

  6. Копії найважливіших праць (не більше 3-х).

  7. Інформацію про дослідницьку діяльність претендента.

  8. Критерії оцінювання наукової діяльності претендента.

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсів на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених та стипендій НАН України для молодих вчених знаходиться за посиланням: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2022/09/22090812220328-7713.pdf

Документи подавати до 16 вересня 2022 р. (включно) в кімн. 236 корп. 5)

Додаткова інформаціяу Пономаренко Валентини (тел. 525-12-60)

 

  

В.о. вченого секретаря

       к.ф.-м.н., с.н.с.                                                                                                                           Р.А. Редько