V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

До 90-річчя від дня народження Олега В’ячеславовича Снітка

(1928 1990 рр.).

Snitko

Олег В’ячеславович Снітко - відомий вчений в галузі фізики напівпровідників, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР в області науки і техніки, лауреат премії АН УРСР ім. К.Д.Синельникова.

          О.В.Снітко народився 30 квітня 1928 року в м. Києві. В 1946 році він закінчив середню школу і в тому ж році вступив на фізичний факультет Київського державного університету ім.Т.Шевченка. Закінчивши в 1951 році університет, Олег В’ячеславович розпочав свою наукову діяльність в Інституті фізики   АН УРСР, у відділі відомого вченого, професора В.І.Ляшенка, засновника в Україні наукового напряму - фізики поверхні напівпровідників.  

        З 1953 по 1956 рр. О.В.Снітко вчився в аспірантурі Інституту фізики АН УРСР. В 1957 р. він захистив кандидатську дисертацію,а в 1969 р.- докторську дисертацію.

  О.В.Снітко з перших днів існування Інституту напівпровідників АН УРСР, який було створено у жовтні 1960 року, працював в ньому вченим секретарем (1960 р.), старшим науковим співробітником, завідувачем   лабораторії та завідувачем відділу (1961-1967 рр.), з 1967 по 1970 рр. був заступником директора Інституту, а з 1970 по 1990 рр. - директором Інституту. В 1971 р. О.В.Снітка було затверджено у вченому званні професора за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків», в 1973 р. його обрано членом - кореспондентом АН УРСР, а в 1985 р.- академіком АН УРСР.

Read more...

25 квітня2018 року у конференц-залі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України проведено Загальні збори Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України

VFA-2018 

 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9
Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 за найбільшу кількість публікацій співробітників Інституту в провідних міжнародних наукових журналах за період 2007-2017 рр. реферованих міжнародною наукометричною базою даних
Web of Science компанії Claritave Analytics.

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у міжнародних конференціях!

International Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition, SATF2018

Izmir, Turkey on September 17-21, 2018.

Deadline: April 15, 2018

http://satf2018.org/

International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)

30 June - 7 July 2018, Thessaloniki, Greece

Abstract Submission Deadline (extended): 16 April 2018

http://www.nanotexnology.com/

Surface Fest 2018

Palais des Congrès de Bordeaux, France, on June 13th and 14th.

Deadline for submission : April, 2018

http://surfacefest.org/

Шановні колеги!

З 17 по 19 травня 2018 року у м. Кременчук відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція «НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОТОВОЛЬТАЇКА» НМІТФ-2018. Запрошуємо прийняти участь!
Деталі >>