Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 pp. (11 проєктів)

Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр. (10 проєктів)

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТЕМАТИКА

Термін виконання 2021 – 2025 рр.

Дослідження електричних, оптичних, магнітних та акустичних властивостей новітніх
напівпровідникових матеріалів та наноструктур, перспективних для застосування в приладах
наноелектроніки, нанофотоніки та наноакустик

Наукові керівники – ак. НАН України О.Є. Бєляєв та чл.-к. НАН України В.О. Кочелап

 

Колективні збудження і транспортні явища в напівпровідникових кристалах та
нанорозмірних структурах з керованим розподілом деформаційних потенціалів
при акусто- та іонно-стимульованних перетвореннях

Наукові керівники – чл.-к. НАН України Кладько В.П. та чл.-к. НАН України Валах М.Я.

 

Розроблення та дослідження функціональних наноматерілів і приладів для ТГц та ІЧ фотоелектроніки, мікро- і наноелектроніки, біомедицини

Наукові керівники – чл.-к. НАН України Сизов Ф.Ф. та д.ф.-м.н., проф. Назаров О.М.

 

Електричні, оптичні та фотоелектричні характеристики систем з наноструктурованими
поверхнями та нанокристалами, фізичні механізми перетворення випромінювання
в сучасних оптоелектронних структурах для розроблення новітніх пристроїв оптоелектроніки,
сенсорики, енергоощадних засобів освітлення, засобів реєстрації і збереження інформації

Наукові керівники – чл.-к. НАН України Литовченко В.Г. та чл.-к. НАН України Сорокін В.М.

 

Розроблення і створення нових функціональних матеріалів, дослідження їх фізичних властивостей та впливу на них технологій отримання і зовнішніх чинників з метою створення елементної бази для потреб електронної і сенсорної техніки

Науковий керівник– чл.-к. НАН України Венгер Є.Ф.

 

ПРИКЛАДНА ТЕМАТИКА

Термін виконання 2021 – 2023 р.р.

Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки»

Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Мельник В.П.

 

Технології виготовлення матеріалів і наноструктур для новітніх електронних та сенсорних систем

Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Юхимчук В.О.