Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

29 жовтня 2021 року

ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ !

Вітаємо Вас на освітньо-науковому порталі

Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова

Національної академії наук України !

Вебпортал присвячений висвітленню поточної інформації, що стосується освітньої-наукової діяльності по програмі підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності «105 - Прикладна фізика та наноматеріали». На порталі можна знайти всю останню інформацію про оновлення освітньо-наукової програми (ОНП), навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін, внесених змін, анкетування та моніторингу щодо будь-яких питань, які впливають на якість освіти та всього освітнього процесу за ОНП.