V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Деменский А. Н., Ерохин С. Ю., Краснов В. А.//Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання” з міжнародною участю, Київ, 5-7 квітня 2017 р., Україна. – С. 107-108.