V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 Ерохин С. Ю., Краснов В. А., Шварц Ю. М. // Тез. доп. конф. молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання – 2011", ІФН НАНУ ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 12-14 квітня 2011 р. – С. 170-172.