V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

А.П. Шпак, В.Б. Молодкин, С.В. Дмитриев, Е.В. Первак, И.И. Рудницкая, Ю.А. Динаев, А.И. Низкова, О.С. Кононенко, А.А. Катасонов, И.Н. Заболотный, А.В. Мельник, Я.В. Василик, Т.И. Пархоменко, Л.И. Ниничук, В.Ф. Мачулин, И.В. Прокопенко  // Металлофизика и нов. технологии. Т.29, №8. С.1009-1019, (2007).