V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

А.В. Саченко, А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, П.Н. Брунков, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, В.П. Кладько, Р.В. Романец, П.О. Сай, Н.В. Сафрюк, В.Н. Шеремет. //Физика и техника полупроводников, Т. 49, вып.4, C.472-482 (2015).

http://journals.ioffe.ru/ftp/2015/04/page-472.html.ru