Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» на 2015–2019 рр. (8 проектів).

Відомча тематика ВФА НАН України

Розробка нових методів формування функціональних напівпровідникових матеріалів і приладових структур.

Термін виконання: 2018-2020р.

 

«Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- та оптоелектроніки» цільової програми ВФА НАН України "Вивчення фундаментальних фізичних і астрономічних процесів та перспективи їхнього практичного застосування"

Термін виконання: 2017р. – 2021р.

 

Теоретичні дослідження електричних, оптичних, магнітних та акустичних властивостей нанорозмірних напівпровідникових структур та приладів на їх основі.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.


Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ наноструктурованих/ нанокомпозитних середовищ та розробка технології функцінальних матеріалів і структур оптоелектроніки.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Оптика та радіоспектроскопія електронних, фононних, плазмонних і спінових збуджень у напівпровідникових матеріалах різної розмірності.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Фізика та технологія багатофункціональних матеріалів та структур на основі оксидів металів, кремнію, сполук А3В5 та А2В6, призначених для використання у новітніх приладах оптоелектроніки, мікроелектроніки та НВЧ техники.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Фотоелектричні та структурні характеристики легованих нанорозмірних напівпровідникових матеріалів.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Ефекти анізотропії фізичних властивостей кристалічних граток та інженерія на їх основі параметрів напівпровідникових матеріалів і наносистем.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Розробка та діагностика напівпровідникових структур ІЧ та терагерцової фотоелектроніки.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

 

Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології виготовлення і зовнішніх дій.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.