Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Наукова бібліотека


Наукова бібліотека Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН України заснована в 1960 році.
Фонд бібліотеки має 174 413 примірників, у тому числі:
- 67 575 вітчизняних періодичних видань;
- 55 780 іноземних періодичних видань;
- 23 369 книг.
У бібліотеці постійно діють виставки надходжень від періодичних видань і книг, а також виставка робіт співробітників Інституту.

В бібліотеці працює три співробітника.
Завідувачка бібліотеки Тарасенко О.В.
тел .: 525-62-76, в: 3-41

Обслуговування читачів по абоніментах 1000-1700
   без перерви
Останній робочий день місяця - санітарний.

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

Національної академії наук України до 30-річчя Незалежності України

   Virtual library ISP Page 1 Image 0002  Virtual library ISP Page 1 Image 0003  Virtual library ISP Page 1 Image 0004  Virtual library ISP Page 1 Image 0005

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics

Оптоэлектроника и полупроводниковая техника

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960—2020

Сонячна енергетика. Порядок денний для світу й України

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures

 Virtual library ISP Page 1 Image 0006 Virtual library ISP Page 1 Image 0007  Virtual library ISP Page 1 Image 0008  Virtual library ISP Page 1 Image 0009  Virtual library ISP Page 1 Image 0010

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках

Ternary alloys

based on III-V semiconductors

Динамiчна дифракцiя X-променiв у багатошарових структурах

Detectors and

Sources for THz

and IR

Introduction to Nanoelectronics Science

 Virtual library ISP Page 1 Image 0011  Virtual library ISP Page 1 Image 0012  Virtual library ISP Page 1 Image 0013  Virtual library ISP Page 1 Image 0014  Virtual library ISP Page 1 Image 0015

IR blocking and transparent in visible and THz filters

Физико-технологические проблемы нитридгаллиевой электроники

Vacuum Nanoelectronic Devices – Novel Electron Sources and Applications

Модуляційна поляриметрія

Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics

 

 Virtual library ISP Page 2 Image 0001  Virtual library ISP Page 2 Image 0002  Virtual library ISP Page 2 Image 0003  Virtual library ISP Page 2 Image 0004  Virtual library ISP Page 2 Image 0005

Наноструктуритананотехнології

Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии

Physico-technological aspects of degradation of silicone microwave diodes

Межфазные взаимодействия и механихзмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs

Метод инвариантов в теории полупроводников

 Virtual library ISP Page 2 Image 0006  Virtual library ISP Page 2 Image 0007  ISP Books List Page 2 Image 0008  Virtual library ISP Page 2 Image 0009  Virtual library ISP Page 2 Image 0010

Теория локальных полярных свойств сегнетоэлектриков

Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах

Oxide-Based Materials and Structures: Fundamentals and Applications

Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors and Energy Harvesting

Effect of Active Actions on the Properties of Semiconductor Materials and Structures

 Virtual library ISP Page 2 Image 0011

Virtual library ISP Page 2 Image 0012

Virtual library ISP Page 2 Image 0013

Virtual library ISP Page 2 Image 0014 

Virtual library ISP Page 2 Image 0015 

Занимательная оптика.

Том 1: Атмосферная и космическая оптика

Занимательная оптика.

Том 2. Физиологическая оптика. Мир людей.

Занимательная оптика.

Том 3: Физиологическая оптика. Мир животных.

Занимательная оптика.

Том 4: Физиологическая оптика. Биолюминесценция

Занимательная оптика.

Том 5: Волоконная оптика.

 Завантажити буклет Віртуальної книжкової виставки.

Завантажити перелік опублікованих книг.

 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960—2020

  Редколегія: О.Є. Бєляєв (голова), В.П. Кладько (заступник голови), П.С. Смертенко (відповідальний секретар), В.С. Солнцев, Т.А. Кінько, Ю.П. Кияк; НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — Київ : Академперіодика, 2020. — 290 с., 38 с. іл. ISBN 978-966-360-413-8

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.413.290

ВІДГУКИ

  У монографії висвітлено історію створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, його розвиток, наукові школи, міжнародні зв’язки, прикладні напрями роботи та перспективи розвитку. Увагу зосереджено на шести наукових школах Інституту: фізики напівпровідників, теорії фізики напівпровідників, радіоспектроскопії, фізики поверхні напівпровідників, оптики і спектроскопії напівпровідників та оптоелектроніки. Наведено відомості про кожну школу, хронологію їх становлення й діяльності, наукові досягнення, відомості про зв’язки учитель — учень, співпрацю із закладами вищої освіти, окремих представників шкіл та вибрані роботи.

 Для наукових працівників, викладачів і студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «фізика та оптика напівпровідників», істориків науки.

 УДК 061.6:537"1960/2020"(477)

 

Cover eBookProofs-Sizov 2020

Detectors and Sources for THz and IR

 Fedir F. Sizov

Fedir F. Sizov. (2020). Detectors and Sources for THz and IR. Materials Research Foundations Vol. 72, 330 pp.

ISBN 978-1-64490-075-8, DOI: 10.21741/9781644900758.

 

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.

 

 

Belyaev titul sm

 

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках 

 

П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар

 

Вийшла з друку монографія « Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках » авторів П.І. Баранського, О.Є. Бєляєва, Г.П. Гайдар (НВП « Видавництво « Наукова думка » НАН України, ‑ 2019, 448 с. ISBN 9789660016163).

Переглянути анотацію та завантажити монографію можно у розділі НОВИН

Introduction to Optical and Optoelectronic

Properties of Nanostructures

 

Vladimir V. Mitin, Viacheslav A. Kochelap,

Mitra Dutta, Michael A. Stroscio


Більш змістовна інформація>>

 

 

Наноструктури та нанотехнології

О.М. Назаров, М.М. Нищенко

 

  Навчальний посібник.- Київ: НАУ, 2010. – 256с.

 

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту країни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


 

Завантажити посібник можна тут>>