Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В. П., Качур Н. В., Маркіна О.М. // Патент України на корисну модель № 98340, опубл. 27.04.2015, бюл. № 8 (2015)