Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Карачевцева Л.А. Патент України на корисну модель № 136455, МПК (2019.01) G02B 5/00, G02F 3/00, B82Y 30/00 від 27.08.2019.