Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.М. Добровольский, Ф. Ф. Сизов // Патент на винахід № 86625, зареєстровано 12.05.2009