Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Р. С. Удовицька, "Наноструктурування поверхні гетероепітаксійної плівки КРТ методом іонної імплантації Ag+" / Металлофизика и Новейшие Технологии- 2015. - т. 37, с. 887-897.