Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

P.Мoskvin, V.Kryzhanovskyy, P.Lytvyn, L.Rashkovetskyi "Multifractal spectrums for volumes of spatial forms on surface of Zn x Cd 1-xTe-Si (111) heterostructures and estimation of the fractal surface energy" / J.Cryst.Growth, 450 (2016) 28-33.