Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Патент України № 116463 від 25.05.2017, бюл. № 10, Будзуляк С.І., Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Корбутяк Д.В., Єрмаков В.М., Демчина Л.А., Серпак Н.Ф., Борук С.Д., Оптасюк С.В.