Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 С.І. Будзуляк, Є.Ф. Венгер, Л.А. Демчина, Ю.П. Доценко, В.М. Єрмаков, В.В. Коломоєць –Деклараційний патент на корисну модель № 31782. Бюлетень № 7-11. "Промислова власність". -1997 – 2000