Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

М.Л. Дмитрук, Ю.В. Крюченко, І.Б. Мамонтова // Спектр поверхневих плазмових  поляритонів при гаусовому просторовому розподілі електронів. УФЖ, Т.47, №7, С. 653-658 (2002)