Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина, В.В. Коломоєць, С.І. Будзуляк // Деклараційний патент на корисну модель № 16627.  Бюлетень № 8 “Промислова власність”. -2006