Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, І.О. Мазарчук, В.Й. Морозовська, С.Д. Борук*, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина // Патент України № 102352 від 26.10.2015, бюл. № 20