Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, Д.В. Корбутяк, Л.І. Тріщук, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, С.І. Будзуляк, В.М. Єрмаков, А.О. Курик, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент України на корисну модель № 103983 від 12.01.2016. Бюл. № 1.