Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ю.Ю. Бачеріков, О.Б. Охріменко, В.Р. Романюк, А.Г. Жук, М.О. Семененко, Е.Г. Манойлов // Патент України на корисну модель № 67834 (бюлетень від 12.03.2012)