Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

М.І. Клюй, А.І. Ліптуга, В.Б. Лозінський, А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, М.Г. Когдась // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2014: тези доп.− Кременчук, 2014. − С. 37 − 38