Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 М.І. Клюй, А.І. Ліптуга, В.Б. Лозінський, О.М. Кабалдін, В.Б. Неймаш, А.П. Оксанич, С.Е. Притчин// Патент на корисну модель №97876 від 10.04.2015