Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Самойлов М. О., Марончук О. І., Литвиненко В. М., Деменський О. М., Щербіна А. П. // Патент України на корисну модель № 70310 U, МПК С03С 21/00; заявл. 31.10.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. №11.