Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ерохин С. Ю., Краснов В. А., Шварц Ю. М. // Тезисы докладов VII Международной конференции "Проблемы промышленной теплотехники". – Киев, Украина, 23-27 маяг. – С. 152.