Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент на корисну модель № 103983. (Бюл. 12.01.2016)