Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Відділ теоретичної фізики

kochelap

Керівник

чл.-кор. НАН України, проф.

Кочелап Вячеслав Олександрович

 

Тел.:525-60-33
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад відділу

   
 
Піпа Віктор Йосипович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
   
 
Ізмайлов Ігор Олександрович
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-77-78
ел.-пошта:
Strikha 145x145
 
Стріха Максим Віталійович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта: 
     
Коротєєв Вадим Вячеславович
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
 
Ліннік Тетяна Леонтіївна
Завантажити CV
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  
 
Кухтарук Сергій Миколайович
Завантажити CV
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
kruglenko
 
Кругленко Петро Михайлович
м. н. с.
Тел.:
ел.-пошта:
  Raichev1
 
Райчев Олег Едуардович
пров.н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-62-92
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Сингаївська Галина Іванівна
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
  Boiko
 
Бойко Ігор Іванович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:
  Soskin
 
Соскін Станіслав Маратович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:
 
  Naumov2
 
Наумов Вадим Володимирович
ст. н. с.
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  sokolov
 
Соколов Валерій Миколайович
ст. н. с.,канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
 
 

Дослідження

Основні напрямки наукової та науково-організаційної діяльності:

 • Фундаментальні проблеми теорії твердого тіла. Аналіз властивостей напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур на їх основі. Вивчення фононної та електронної підсистем напівпровідників. Дослідження електрон-фононної взаємодії. Властивості напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур в умовах рівноваги. Фундаментальні питання оптики напівпровідників. Теорія стохастичних явищ.
 • Проблеми кінетики носіїв заряду та фононів у напівпровідниках, мікро- та наноструктурах. Основи електронного переносу у гетеро структурах. Електронний транспорт під дією сильних електричних полів. Теорія гарячих носіїв. Електронні флуктуації. Електронні явища в обмежених напівпровідниках (класичні розмірні ефекти).
 • Високочастотні та надвисокочастотні властивості напівпровідників та гетеро структур на їх основі. Взаємодія терагерцових коливань з напівпровідниками. Збудження терагерцового випромінювання. Генерація когерентних фононів суб- та терагерцового діапазону.
 • Фізика напівпровідникових приладів для наноелектроніки та оптоелектроніки: гетеро структурних транзисторів, резонансно-тунельних діодів, генераторів мікрохвильового випромінювання, зокрема у терагерцовій ділянці спектру, генераторів когерентних фононів. Розробка методів пригнічення електричних флуктуацій та шумів у мікро- та наноструктурах.

Досягнення

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:

 • Відкриття додаткових електромагнітних хвиль у кристалах з просторовою дисперсією.
 • Побудова теорії електрон-фононної взаємодії у напівпровідниках (полярон, конденсон). Відкриття нового механізму електрон-фононної взаємодії пропорційної електричному полю. Гігантське підсилення ультразвуку. Теорія електронних фазових переходів в напівпровідниках, обумовлених електрон-фононною взаємодією.
 • Розробка теорії спін-орбітальної взаємодії в напівпровідниках та гетеро структурах на їх основі.
 • Розроблена теорія надпотужних лазерів з хімічною накачкою. Запропоновані газодинамічні рекомбінаційні лазери, лазери ініційовані ударними та детонаційними хвилями. Відкрито явище формування оптичних хвилеводів в реагуючих системах високого тиску. Обґрунтовано принципово новий спосіб отримання потоків з великою густиною синглетного кисню – дисперсний генератор O2(1D) для потужних хімічних лазерів.
 • Розроблено методики розрахунків квантової кінетики електронів та фононів. Побудовано кінетичну теорію електронів у сильних електричних полях. Відкрито ефект багатозначної анізотропії електропровідності у багато долинних напівпровідниках.
 • Відкрито явище охолодження електронів сильних електричним полем. Встановлені механізми пригнічення електронних флуктуацій різних типів у просторово обмежених напівпровідникових зразках. Розроблена теорія суб-Пуассонівської статистики електронів в субмікронних структурах з балістичним транспортом носіїв.
 • Побудовано теорію лінійних та нелінійних явищ у низько вимірних напівпровідникових гетероструктурах.  
 • Відкрито явище формування самоузгоджених просторових структур при резонансному тунелюванні електронів та при електро-оптичному ефекті у квантових структурах.
 • Запропоновано та досліджено нові способи генерації терагерцового електромагнітного випромінювання у наноструктурах. Відкрито явище підсилення та генерації короткохвильових акустичних фононів в надгратках та оптичних фононів в нанорозмірних структурах.

Розробки

текст...

Проекти

текст...

Монографії

  Kochelap2019   

 

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures

Vladimir V. Mitin, Viacheslav A. Kochelap, Mitra Dutta,
Michael A. Stroscio
Cambridge University Press,  2019. - 414 p.
  
  Kochelap2008  

Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications

 

Vladimir V. Mitin, Viatcheslav A. Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 2012. - 346 p.

 

  Vasko2     

Quantum Kinetic Theory and Applications: Electrons, Photons, Phonons

 

Fedir T. Vasko, Oleg E. Raichev
Springer Science & Business Media, 2006. - 784 p.

 

  
  Kochelap1999  

Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics  

Vladimir Mitin, Viacheslav Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 1999. - 642 p.
   Pekar1988 

Избранные труды / Пекар С.И.; АН УССР. Ин-т полупроводников

Пекар С.И.
 
Київ : Наук. думка, 1988. – 512 с.

 

  Pekar1986  

Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов

 

Кочелап В. А., Пекар С. И.
Київ : Наук. думка, 1986. – 264 с.

  

         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

Публікації

текст...

2019