Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Відділ теоретичної фізики

kochelap

Керівник

чл.-кор. НАН України, проф.

Кочелап Вячеслав Олександрович

Тел.:525-60-33
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Склад відділу

   
 
Піпа Віктор Йосипович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
   
 
Ізмайлов Ігор Олександрович
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-77-78
ел.-пошта:
Strikha 145x145
 
Стріха Максим Віталійович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта: 
     
Коротєєв Вадим Вячеславович
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
 
Ліннік Тетяна Леонтіївна
Завантажити CV
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  
 
Кухтарук Сергій Миколайович
Завантажити CV
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
kruglenko
 
Кругленко Петро Михайлович
м. н. с.
Тел.:
ел.-пошта:
  Raichev1
 
Райчев Олег Едуардович
пров.н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-62-92
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Сингаївська Галина Іванівна
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
  Boiko
 
Бойко Ігор Іванович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:
  Soskin
 
Соскін Станіслав Маратович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:
 
  Naumov2
 
Наумов Вадим Володимирович
ст. н. с.
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  sokolov
 
Соколов Валерій Миколайович
ст. н. с.,канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:
 
 

Дослідження

Основні напрямки наукової та науково-організаційної діяльності:

 • Фундаментальні проблеми теорії твердого тіла. Аналіз властивостей напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур на їх основі. Вивчення фононної та електронної підсистем напівпровідників. Дослідження електрон-фононної взаємодії. Властивості напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур в умовах рівноваги. Фундаментальні питання оптики напівпровідників. Теорія стохастичних явищ.
 • Проблеми кінетики носіїв заряду та фононів у напівпровідниках, мікро- та наноструктурах. Основи електронного переносу у гетеро структурах. Електронний транспорт під дією сильних електричних полів. Теорія гарячих носіїв. Електронні флуктуації. Електронні явища в обмежених напівпровідниках (класичні розмірні ефекти).
 • Високочастотні та надвисокочастотні властивості напівпровідників та гетеро структур на їх основі. Взаємодія терагерцових коливань з напівпровідниками. Збудження терагерцового випромінювання. Генерація когерентних фононів суб- та терагерцового діапазону.
 • Фізика напівпровідникових приладів для наноелектроніки та оптоелектроніки: гетеро структурних транзисторів, резонансно-тунельних діодів, генераторів мікрохвильового випромінювання, зокрема у терагерцовій ділянці спектру, генераторів когерентних фононів. Розробка методів пригнічення електричних флуктуацій та шумів у мікро- та наноструктурах.

Досягнення

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:

 • Відкриття додаткових електромагнітних хвиль у кристалах з просторовою дисперсією.
 • Побудова теорії електрон-фононної взаємодії у напівпровідниках (полярон, конденсон). Відкриття нового механізму електрон-фононної взаємодії пропорційної електричному полю. Гігантське підсилення ультразвуку. Теорія електронних фазових переходів в напівпровідниках, обумовлених електрон-фононною взаємодією.
 • Розробка теорії спін-орбітальної взаємодії в напівпровідниках та гетеро структурах на їх основі.
 • Розроблена теорія надпотужних лазерів з хімічною накачкою. Запропоновані газодинамічні рекомбінаційні лазери, лазери ініційовані ударними та детонаційними хвилями. Відкрито явище формування оптичних хвилеводів в реагуючих системах високого тиску. Обґрунтовано принципово новий спосіб отримання потоків з великою густиною синглетного кисню – дисперсний генератор O2(1D) для потужних хімічних лазерів.
 • Розроблено методики розрахунків квантової кінетики електронів та фононів. Побудовано кінетичну теорію електронів у сильних електричних полях. Відкрито ефект багатозначної анізотропії електропровідності у багато долинних напівпровідниках.
 • Відкрито явище охолодження електронів сильних електричним полем. Встановлені механізми пригнічення електронних флуктуацій різних типів у просторово обмежених напівпровідникових зразках. Розроблена теорія суб-Пуассонівської статистики електронів в субмікронних структурах з балістичним транспортом носіїв.
 • Побудовано теорію лінійних та нелінійних явищ у низько вимірних напівпровідникових гетероструктурах.  
 • Відкрито явище формування самоузгоджених просторових структур при резонансному тунелюванні електронів та при електро-оптичному ефекті у квантових структурах.
 • Запропоновано та досліджено нові способи генерації терагерцового електромагнітного випромінювання у наноструктурах. Відкрито явище підсилення та генерації короткохвильових акустичних фононів в надгратках та оптичних фононів в нанорозмірних структурах.

Видатні вчені

 

   pekar  Соломон Ісаакович Пекар
  rashba
 
   
 
 

 

Розробки

текст...

Обладнання

текст...

Проекти

текст...

Публікації

текст...

2019