Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Д.В. Корбутяк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, В.М. Єрмаков, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент на корисну модель № 103984. (Бюл. 12.01.2016)