Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 С.І. Будзуляк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, І.О. Мазарчук, Д.В. Корбутяк, А.О. Курик, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент на корисну модель № 110303. (Бюл. 10.10.2016)