Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

С.І. Будзуляк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик , Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина, Н.Ф. Серпак, С.Д. Борук, С.В.  Оптасюк // Патент на корисну модель № 116463. (Бюл. 25.05.2017)