Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Lysytca

 
   
     Академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Михайло Павлович Лисиця (1921-2012) – видатний вчений-фізик в галузі оптики і спектроскопії. Йому належать визначні результати з молекулярної спектроскопії рідин і твердих тіл, оптики тонких шарів і багатошарових оптичних систем, фізики і оптики напівпровідників, нелінійної оптики і квантової електроніки.
    У 1961 році він організував в Інституті напівпровідників НАН України відділ оптики, яким керував більше 30 років. Серед учнів Михайла Павловича два члени-корреспонденти НАН України, 24 доктори і 50 кандидатів наук.
    М.П.Лисиця виконав фундаментальні експериментальні і теоретичні роботи з внутрішньомолекулярного резонансу Фермі та міжмолекулярного резонансу Давидова, що потім стало основою відкриття ним комбінованого резонансу Фермі-Давидова в спектроскопії кристалів. Він розробив точну теорію багатошарових систем, що стало основою створення важливих оптичних систем для просвітлення оптики, багатошарових поляризаторів і відбивачів світла. В очолюваному ним відділі оптики було створено діючі зразки твердотільних лазерів, досліджені механізми генерації когерентного випромінювання та явища нелінійної оптики. Вперше у світовій практиці було використано напівпровідникові квантові точки в скляних матрицях для модуляції добротності резонатора та одержання потужних світлових імпульсів. Великого резонансу серед фахівців набуло експериментальне відкриття М.П. Лисицею з учнями нового нелінійного оптичного явища - гігантської оптичної активності у негіротропних кубічних кристалах з домішковими тунельними центрами. В останні роки його життя він зі своїми учнями дуже результативно включився у наукові програми, направлені на розвиток нанофізики напівпровідників і наноелектроніки. До кола інтересів Михайла Павловича входили також проблеми фізики живого. Він обґрунтував резонансний характер взаємодії електромагнітних хвиль міліметрового діапазону з живими організмами.
    Свідоцтвом міжнародного визнання наукового авторитету М.П. Лисиці є присудження йому Академією наук Чехословаччини Медалі Йоганеса Маркуса Марці, як видатному спектроскопісту. Він є лауреатом двох Державних премій України в галузі науки і техніки.
    Академік М.П. Лисиця – автор більше 500 наукових праць і близько 40-ка авторських свідоцтв на винаходи. В співавторстві зі своїми учнями він видав 6 монографій, серед яких перша в світі «Волоконная оптика», перевидана за кордоном англійською мовою, а також 5-томне видання «Занимательной оптики».