Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Мізецька Ірина Борисівна

 

Доктор хімічних наук, професор Ірина Борисівна Мізецька (1911-1994) – видатний вчений-хімік в галузі хімії напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства. Їй належать визначні результати в розробці методик вирощування монокристалів та плівок напівпровідникових сполук типу AIIBVI та твердих розчинів на їх основі, хімічного аналізу вирощених зразків та визначенню хімічної взаємодії цих напівпровідників з різними речовинами.

При створенні в 1960 році Інституту напівпровідників АН УРСР (зараз Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України) до його складу як структурна одиниця ввійшла і лабораторія хімії напівпровідників, яку очолила Ірина Борисівна Мізецька. В 1961 році лабораторія була реорганізована у відділ хімії напівпровідників, яким вона незмінно керувала до 1983 року. Серед учнів Ірини Борисівни один доктор та 11 кандидатів наук.

Наукова діяльність І.Б. Мізецької розпочалася в стінах Інституту хімічної технології АН УРСР (зараз Інститут органічної хімії НАН України). Через рік вона перейшла в Інститут фізики АН УРСР, де почала займатись проблемами синтезу порошкоподібних напівпровідникових матеріалів та хімічним аналізом отриманих матеріалів.

В 1940 році продовжила навчання спочатку в аспірантурі в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка, а згодом в Інституті загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) ім. М.С. Курнакова АН СРСР (Москва).

В 1954 році І.Б Мізецька повертається в Інститут фізики АН УРСР, де нею були вперше отримані фоточутливі монокристали CdS з газової фази в атмосфері аргону, а через рік були синтезовані пластинчаті монокристали твердих розчинів CdSxSe1-x. Надалі відпрацьовувалась технологія вирощування великих монокристалів з заданими властивостями інших твердих розчинів на основі напівпровідникових сполук типу AIIBVI, зокрема, CdSxTe1-xта Zn1-xCdxS.

Основним науковим напрямком очолюваного І.Б. Мізецькою відділу була розробка ефективних методик вирощування монокристалічних зразків халькогенідів цинку та кадмію і твердих розчинів на їх основі. З часом тематика досліджень розширювалась, і в його складі була створена аналітична група, основним завданням якої стало визначення концентрації домішок в монокристалах і плівках синтезованих напівпровідникових матеріалів та дослідження відхилення їхнього складу від стехіометрії, а в 1963 році – група фізико-хімічного аналізу напівпровідникових систем, що займалася побудовою діаграм стану систем на основі напівпровідникових сполук типу AIIBVI. Творчий доробок Ірини Борисівни узагальнено майже в 200 наукових публікаціях, в тому числі в двох монографіях.

За цикл наукових досліджень в області хімії і технології напівпровідникових сполук типу AIIBVI І.Б. Мізецька була удостоєна в 1981 році Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. Наукові досягнення Ірини Борисівни було відзначено також бронзовою медаллю імені М.С. Курнакова АН СРСР та урядовими нагородами і почесними грамотами АН УРСР.

І.Б. Мізецька проводила велику роботу з організації та координації науково-дослідних робіт з хімії і технології напівпровідників, входячи до складу Наукової ради АН СРСР з фізико-хімічних основ напівпровідникового матеріалознавства, Наукової ради АН УРСР з аналітичної хімії та Наукової ради АН УРСР з фізики напівпровідників.