Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

05 Силабуси дисциплін

 1.  Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
 2. Філософія науки та культури
 3. Методологія, організація та технологія наукових досліджень
 4. Фізика конденсованого стану речовини
 5. Фізика поверхні та наноматеріали
 6. Фізика напівпровідникових приладів і систем
 7. Фізика і технологія наноматеріалів
 8. Методи дослідження об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем
 9. Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і діелектричних матеріалів
 10. Магнітні наноматеріали
 11. Методи та технології отримання наноматеріалів
 12. Фізичне та прикладне матеріалознавство
 13. Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів
 14. Спектроскопія поверхневих поляритонів
 15. Фізика поверхні низькорозмірних систем
 16. Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру
 17. Технологія створення наноматеріалів і систем на їх основі
 18. Фізика і технологія наносенсорів та систем
 19. Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів