V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.М. Бабич, Ф.М. Воробкало, М.М. Лучкевич, А.В. Прохорович, В.М. Цмоць// VII міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» присвячена 50-річчю Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Тези доповідей, Дрогобич, Україна, С. 86 (2010)