V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

   KorotieievVV1977           Коротєєв Вадим Вячеславович   

 

Старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

тел. (044) 525-77-78

 Біографія

Вадим Вячеславович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 2003 року, на посаді старшого наукового співробітника - з 2010 року

29.09.2015    Старший науковий співробітник

07.01.2005    Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла)

 

Нагороди, відзнаки, конкурси 

 2012        Лауреат премії Президента України для молодих вчених

 2007        Лауреат гранту Національної академії наук України

 

 Публікації, монографії, патенти

Автор понад 60 статей

 

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

  • Сильнопольові, високочастотні, оптичні характеристики об’ємних та низько-розмірних квантових гетероструктур на основі AIIIBV матеріалів, включаючи нітриди групи ІІІ.  
  • Гібридні одно- та двовимірні плазмонні структури для розробки ефективних генераторів та детекторів ТГц випромінювання.
  • Одновимірні нітридні структури у вигляді нанониток для розробки чутливих електрохімічних біосенсорів.

 

Важливі посади та обов'язки

  • Член Українського фізичного товариства, OSASPIE/Ukraine.
  • Рецензент УФЖ, J.Appl.Phys.

 

 Профілі

НАНУ PersonID   http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006387
ORCiD  http://orcid.org/0000-0002-0463-7872
Scopus Author ID

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8886294800

 Years: 2003 - present, Docs: 33, Citations: by 69; h-index: 6

Web of Science

 https://clarivate.com/products/web-of-science/

 All years: 1999 - present; Docs: 32, Citations: 109 by 71; h-index: 6

ResearchGate ID

 https://www.researchgate.net/profile/Vadym_Korotyeyev

 RGScore: 20.94; Docs: 38; Citations: 125; h-index: 6