V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Department of Theoretical Physics

kochelap
 
Head of department
Corresponding member of NAS of Ukraine
Prof. Dr. Viacheslav Kochelap
tel.:525-60-33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Staff

  
 
Dr. Pipa V.I.
Leading Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
  
 
PhD Izmailov I.A.
Senior Researcher
Тел.:525-77-78
e-mail:
  Strikha
 
Dr. Strikha M.V.
Principal Researcher
tel.:
e-mail: 
    
PhD Korotyeyev V.V.
Senior Researcher
tel.:525-77-78
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Linnik 2019
 
PhD Linnik T.L.
Senior Researcher
tel.:525-61-75
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  
 
PhD Kukhtaruk S.M.
Download CV
Scientific Researcher
tel.:
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  kruglenko
 
Kruglenko P.M.
Junior Researcher
tel.:
e-mail:
  Raichev1
 
Dr. Raichev O.E. 
Leading Researcher
tel.:525-62-92
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
PhD Syngayivska G.I.
Scientific Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
  Boiko
Dr. Boiko I.I.
Principal Researcher
tel.:
e-mail:
  Soskin
 
Dr. Soskin S.M.
Leading Researcer
tel.:
e-mail:
 
  Naumov2
 
Naumov V.V.
Senior Researcher
tel.:525-77-78
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  sokolov
 
PhD Sokolov V.N.
Senior Researcher
tel.:525-61-75
e-mail:
 
 

 

 

Field of research

The main directions of research activity:

Fundamental problems of solid state theory. Analysis of the properties of semiconductors, insulators and quantum heterostructures based on them. The study of phonon and electron subsystems of semiconductors. Study of electron-phonon interaction. Properties of semiconductors, insulators and quantum heterostructures in equilibrium. Fundamental questions of optical semiconductors. The theory of stochastic phenomena.

Problems of kinetics of charge carriers and phonons in semiconductors, micro- and nanostructures. Fundamentals of electron transfer in heterostructures. Electronic transport under the influence of strong electric fields. The theory of hot carriers. Electronic fluctuations. Electronic effects in limited semiconductors (classic size effects).

High-frequency and microwave properties of semiconductors and heterostructures based on them. The interaction of terahertz oscillations with semiconductors. Excitation of terahertz radiation. Generation of coherent phonons of sub-THz and THz range.

Physics of semiconductor devices for nanoelectronics and optoelectronics: heterostructure transistors, resonant tunneling diodes, microwave generators, particularly in the terahertz region of the spectrum, generators of coherent phonons. Development of methods for suppression of electrical noise and fluctuations in micro- and nanostructures.

Achievements

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:

 • Відкриття додаткових електромагнітних хвиль у кристалах з просторовою дисперсією.
 • Побудова теорії електрон-фононної взаємодії у напівпровідниках (полярон, конденсон). Відкриття нового механізму електрон-фононної взаємодії пропорційної електричному полю. Гігантське підсилення ультразвуку. Теорія електронних фазових переходів в напівпровідниках, обумовлених електрон-фононною взаємодією.
 • Розробка теорії спін-орбітальної взаємодії в напівпровідниках та гетеро структурах на їх основі.
 • Розроблена теорія надпотужних лазерів з хімічною накачкою. Запропоновані газодинамічні рекомбінаційні лазери, лазери ініційовані ударними та детонаційними хвилями. Відкрито явище формування оптичних хвилеводів в реагуючих системах високого тиску. Обґрунтовано принципово новий спосіб отримання потоків з великою густиною синглетного кисню – дисперсний генератор O2(1D) для потужних хімічних лазерів.
 • Розроблено методики розрахунків квантової кінетики електронів та фононів. Побудовано кінетичну теорію електронів у сильних електричних полях. Відкрито ефект багатозначної анізотропії електропровідності у багато долинних напівпровідниках.
 • Відкрито явище охолодження електронів сильних електричним полем. Встановлені механізми пригнічення електронних флуктуацій різних типів у просторово обмежених напівпровідникових зразках. Розроблена теорія суб-Пуассонівської статистики електронів в субмікронних структурах з балістичним транспортом носіїв.
 • Побудовано теорію лінійних та нелінійних явищ у низько вимірних напівпровідникових гетероструктурах.  
 • Відкрито явище формування самоузгоджених просторових структур при резонансному тунелюванні електронів та при електро-оптичному ефекті у квантових структурах.
 • Запропоновано та досліджено нові способи генерації терагерцового електромагнітного випромінювання у наноструктурах. Відкрито явище підсилення та генерації короткохвильових акустичних фононів в надгратках та оптичних фононів в нанорозмірних структурах.

Distinguished scientists

 

   pekar  Solomon Isaakovich Pekar
   rashba
 
   Грибников

 

 

 

Zinovii S. Gribnikov

 

 
 

 

 

 

Developments

текст...

Projects

Projects awarded by National Academy of Sciences of Ukraine:

 • 2011-2015, n. III-1-ISP, "Theoretical investigation of electrical, optical and acoustical properties of semiconductor nanostructures and devices of nanoelectronics and nanophotonocs".
 • 2005-2006, Project No 3.25-ISP. Two- and three-terminal devices for contemporary sensor technologies".
 • 2005-2010, n. I-ISP, "Theoretical study of electrical, optical and acoustical properties of semiconductor materials for nanoelectronics and nanophtonocs".
 • 2005-2006, Project No 3.25-ISP. Two- and three-terminal devices for contemporary sensor technologies".
 • 2004-2005, Project No 16.16-ISP. "Investigation of group-III nitride nanostructures for sensor technologies".
 • 2003-2005, 31-ISP. "Theory of electron and optical phenomena in quantum heterostructures based on wide-gap materials".
 • 2002-2004, n. 43-ISP, "Study of coherent phonons and phonon-X-ray interaction in semiconductor nanosamples"
 • 2000-2003, Project of Techno-Park - ISP - n. TP-16, "Elaboration of phonon devices for generators of THz-frequency range for telecommunication applications".
 • 2000-2002, n. 1.3.7/1, "Nonequilibrium electron and phonon phenomena in quantum semiconductor heterostructures".
 • 1995-1999, n. 0195U024516, "Electron and phonon transport in low-dimensional semiconductor structures".
 • 1990-1994, n. 14434/29, "Study of electron properties of semiconductors and their structures. Modeling microelectronic and optoelectronic devices".
 • 1987 - 1991, n. 026057, "Study of nonlinear, collective and coherent effects in materials for microelectronics and optoelectronics".

Projects supported by State Committee on Science and Technology of Ukraine:

 • 1997-2000, n. 2.4/580, "The study of generation of coherent optical phonons under electron transport in semiconductor heterostructures."
 • 1997-2000, n. 2.4/679, "Ampli cation and generation of confi ned and surface acoustic phonons in microstructures and low-dimentional heterostructures"
 • 1994-1996, n. 2.2/49, "Pattern formation in systems with resonant tunneling effect".
 • 1994-1996, n. 2.3/111, "Hot electron lateral transport in quantum heterostructures".
 • 1992-1994, n. 2/130, "Transport, fluctuations and light scattering in hot electron gas of submicron structures, quantum wells and wires".
 • 1993-1994, n. 02/312, "Research and development of means of ampli cation of signals in optical lines for communications".


Other Projects:

 • 2014-2015, CNRS-NANU program, "Generation, detection and modulation of terahertz radiation in plasmonic nanodevices".
 • 2013-2015, BMBF-Ukraine program, "Device Inspiring Research and Technology Demonstration and Assessments for High-Speed and Low-Energy Nanowire Transistors"
 • 2010-2014, Ukrainian nanotechnology program, "Elaboration of technology and investigation amplifi cation/generation of sub-THz and THz emission with the use of semiconductor nanodevices on the base of group-III-nitride compounds".
 • 2010-2014, Ukrainian nanotechnology program, in cooperation with Physics Institute of NANU, "Investigation of high-frequency properties of semiconductor nanostructures with real space  transfer of hot electrons - negative differential conductivity, ampli fication and generation of electromagnetic emission".
 • 2010-2011, CNRS-NANU program, "Ultra-high frequency effects in semiconductor nanostructures and their applications to generation/detection of terahertz radiation".
 • 2005-2007, Project-3922-SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE. New technologies of THz and sub-THz generation with nanosize semiconductor heterostructures.
 • 2005, ERO (London). USARDSG-SEED-project # N62558-02-M-6381 "SHORT-WAVELENGTH LIGHT-EMITTING DEVICES WITH ENHANCED HOLE INJECTION CURRENTS".
 • 2002-2004, CRDF-10997, "Terahertz Technologies for Microelectronics and Optoelectronics".
 • 2000-2004, NATO Project - SfP 971829 - SILICON TECHNOLOGY: Research and Demonstration of Advanced Silicon PV Technology for Terrestrial Applications in Ukraine"
 • 2000-2001, ERO (London). USARDSG-SEED-project "Phonon technologies for high-speed microelectronics and optoelectronics", Contract N68171-01-M-5166.
 • 1999-2000, NATO-grant, Program in the Priority Area of High Technology: Mechanisms of Noise Suppression in Micro- and Nanoscale Devices.
 • 1993-1994, National Space Agency-project-4-13/93. "Development of new methods and means of ultrasonic treatment of semiconductor materials and devices of microelectronic technique for space applications".

 

Monographs

 

 

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures

Vladimir V. Mitin, Viacheslav A. Kochelap, Mitra Dutta,
Michael A. Stroscio
Cambridge University Press,  2019. - 414 p.
 

  

 

Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications

Vladimir V. Mitin, Viatcheslav A. Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 2012. - 346 p.
 Vasko2  

Quantum Kinetic Theory and Applications: Electrons, Photons, Phonons

Fedir T. Vasko, Oleg E. Raichev
Springer Science & Business Media, 2006. - 784 p.
 
 Kochelap1999  

Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics  

Vladimir Mitin, Viacheslav Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 1999. - 642 p.
 Pekar1988  Избранные труды / Пекар С.И.; АН УССР. Ин-т полупроводников
Пекар С.И.
 
Київ : Наук. думка, 1988. – 512 с.
 Pekar1986  

Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов

Кочелап В. А., Пекар С. И.
Київ : Наук. думка, 1986. – 264 с.
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Publication

2019