V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.В. Тетьоркін, А.В. Сукач, А.Т. Ворощенко, І.Г. Луцишин, Є.Ф. Венгер, В.П. Маслов, Н.В. Качур, А.Ф. Федоренко // Патент на винахід України № 25336/3А/19 від 30.10. 2019.