V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) та для підготовки здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України у 2022 році.

  1. Правила прийому на 2022 рік.
  2. Екзаменаційні білети для вступу до аспірантури з курсу ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ.
  3. Екзамен з філософії виключений з переліку обов'язкових іспитів, необхідних для вступу до аспірантури.