V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

 Склад кафедри Прикладної фізики та наноматеріалів

Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Саріков Андрій Вікторович,
д.ф.-м.н.

Завідувач кафедри,
викладач ОК Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла

Мамикін Сергій Васильович, кандидат фіз.-мат. наук., с.н.с.

Заступник завідувача кафедри

Пономаренко Валентина Володимирівна, науковий співробітник

 

 

Методист кафедри

 

 


Рибалка Тетяна Миколаївна


Провідний інженер кафедри

Кочелап Вячеслав Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України.

 

Викладач ОК Фізика конденсованого стану речовини

Євтух Анатолій Антонович, доктор фіз.-мат. наук, професор.

 

 

 

Викладач ОК Фізика поверхні та 

Викладач ОКФізика напівпровідникових приладів і систем

Викладач ОК Фізика і технологія наносенсорів та систем


Мельник Віктор Павлович,

д.ф.-м.н.,професор;

Викладач ОК Методи структурного і компонентного аналізу

Назаров Олексій Миколайович, д.ф.-м.н.,професор.

 

Викладач ОК Фізика і технологія наноматеріалів 

 

Литвин Петро Мар'янович,
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник.

 

Викладач ОК Нанозондова та ультра мікроскопія напівпровідникових і діелектричних матеріалів

Викладач ОК Методи структурного і компонентного аналізу

 


Тарасов Георгій
Григорович, 
д.ф.-м.н., професор.


Викладач ОК Магнітні наноматеріали

Джаган Володимир Миколайович,
д.ф.-м.н., 
професор.

 

 

 

 

Викладач ОК Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур

Викладач ОК Методи структурного і компонентного аналізу

Склад кафедри Прикладної фізики та наноматеріалів 2021/2022