V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Перелік лекційних матеріалів для завершення весняної сесії (березень/квітень) 2022 р аспірантами І та ІІ курсів

1. Перелік лекцій з навчальної дисципліни "Методологія, організація і технологія наукових досліджень  ", викладач Солнцев В'ячеслав Сергійович:

Методика викладання у вищій школі, Нагаєв В.М.

Методичні рекомендації

 

2. Перелік лекцій з навчальної дисципліни "Фізика і технологія наноматеріалів ", викладач професор Назаров Олесій Миколайович:

Лекція № 6;

Лекція № 7;

Лекція № 8;

Лекція № 9;

Лекція № 10;

Лекція № 11;

Лекція № 12;

Лекція № 13;

Лекція № 14;

Лекція № 15;

Лекція № 16.

 

3. Перелік лекцій з навчальної дисципліни "Фізика напівпровідникових приладів і систем", викладач професор Євтух Анатолій Антонович:

Лекція № 7;

Лекція № 8;

Лекція № 9;

Лекція № 10;

Лекція № 11;

Лекція № 12;

Лекція № 13.