V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Анкети учасників освітнього процесу
викладачів, здобувачів та стейкхолдерів

2023

Анкета викладачів - травень 2023 р.

Анкета здобувачів - травень 2023 р.

Анкета самоаналізу педагогічної діяльності здобувача

Анкета СтейкхолдерівАнкета викладачів

Анкета здобувачів

2022

 Анкета випускника 2017-2021 р.н.Анкета здобувачів 1

Анкета здобувачів 2

2021

ЗВІТ
про результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН
України

 

Анкета випускника аспірантури

Лист підтримки Кемніцького технічного університету, Німеччина.

 

 

 Пропозиції: Анкета стейкхолдерів форма
Анкета стейкхолдерів вебформа

Анкета здобувача форма
Анкета здобувача вебформа

Анкета викладача форма
Анкета викладача вебформа

Анкета самоаналізу педагогічної діяльності форма
Анкета самоаналізу педагогічної діяльності вебформа