V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Екскурсія науковими лабораторіями

 

Шановні колеги,

 

21 листопада 2022 р. о 14.00 заплановано проведення Екскурсії науковими лабораторіями для студентів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Екскурсію будуть проводити аспіранти першого та другого року навчання в рамках здобуття навчальних компетентностей з педагогічної майстерності. У зв'язку з цим, запрошуємо Вас завтра 17 листопада 2022 р. о 12.30 для обговорення програми візиту.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСКУРСІЇ

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, усвідомлюючи важливу роль освіти, науки в умовах військового стану, враховуючи труднощі з якими зіштовхується суспільство в цей час, використовуючи власний досвід, не зменшив, а навпаки збільшує наукову комунікацію з Закладами вищої освіти, що впливає на укріплення національної солідарності для ефективного використанню досягнень науки.Не девлячись на постійні загрози бомбардування та ракетних ударів по м. Києву, ІФН НАН України 21 листопада 2022 р. провів екскурсію науковими лабораторіями та ознайомив студентів та викладачівкафедри Прикладної фізики ННФТІ НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорськогоз поточними науковими дослідженнями.

Студенти відвідали виставковий зал науково-технічних досягнень Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, в якому завідувач Науково-організаційного відділуСолнцев В.С., ознайомив з історичним минулим Інституту та його сучасними досягненнями.

Студенти змогли ознайомитися в повній мірі з науковою, науково-технічною, освітньою діяльністю нашої установи, побачити як функціонує вітчизняна наука, як працюють наукові відділи, проводяться досліди. Слід вімітити, що екскурсію проводиди здобувачі наукового ступеня доктора філософії другого курсу для отримання навичок педагогічної майстерності по роботі зі студентською молоддю. У вибіркових наукових підрозділах Інституту студенти змогли побачити досліди та прийняти в них участь, побачити процес трансформації з досліджень до кінцевої науково-технічної розробки. Зокрема, були представлені дослідженнявідділу “Сенсорних систем”, який займається розробкою та впровадженням сучасних сенсорних систем (від. представлялаздобувач Качур Н.В.); відділу “Оптоелектроніки”, який займається вивченням функціональних наноструктурованих матеріалів для оптоелектроніки, фото-акустики та екстремальної електроніки (відділ представляла здобувач Пономаренко В.В.); відділ “Йонно-променевої інженерії і структурного аналізу”, який займається дослідженнями фізикиповерхні напівпровідників та нанорозмірних структур (відділ представляв здобувач Кульбачинський О.А.); Центр колективного користування,в якому акумульовано найновіше та унікальне обладнання для досліджень в галузі фізика напівпровідникових матеріалів і структур, фізики поверхні, оптоелектроніки і фотоніки, ТГц- і ІЧ-функціональних напівпровідникових мікро- та нанофотоелектроніки, напівпровідникової світлотехніки тощо (центр представляв здобувач Мазяр Д.М.).

Представники ННФТІ НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України домовилися розвивати та поглиблювати співпрацю в освітній та науковійсфері, зацікавлюючи молоде покоління до навчання та роботи у галузі природничих наук, зокрема зокрема до розв’язання проблем прикладної фізики та наноматеріалів. Основне прагнення наших науковців – наука заради нових знань, миру та перемоги.